Varovanje zasebnosti in GDPR

VIZIJA ZASEBNOSTI

Zagotavljamo najobsežnejšo in kakovostno izbiro izdelkov s področja antensko satelitske tehnike,kablov , klima naprav in toplotnih črpalk . Imamo večletne izkušnje iz te panoge, pridobljene že pred nastankom podjetja, zato kupcem omogočamo strokovni in prijazen nasvet, ter dober nakup z ugodnimi cenami. V podjetju dajemo prednost znanju, kakovosti in kvaliteti, zato je velik poudarek na izobraževanju, sledenju trenda trga in temu primerna prilagodljivost.

PREDSTAVITEV UPRAVLJALCA

V današnji družbi je pravica do zasebnosti ena izmed najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju Catena d.o.o. se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z osebnini podatki ravnamo odgovorno in v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi splošnimi pogoji. Dostop do osebnih podatkov naših strank je dovoljen pooblaščenim zaposlenim v obsegu, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih processor ter popolni zagotovitvi vseh naših storitev, izpolnjevanju pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerji s stranko.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba Catena d.o.o. ima med svojimi zaposlenimi osebo poobplaščeno za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu [email protected] oz. navadni pošti na naslov Catena, d.o.o., Pesnica pri Mariboru 42a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Družba Catena d.o.o. upravlja z osebnimi podatki strank z naslednjimi nameni oziroma potrebami:

  • Priprava ponudb za izvedbo
  • Priprava informativnih izračunov za kasnejšo izvedbo
  • Registracija računa in oddajanje naročil v spletni trgovini catena.si in nosilec.tv
  • Izdaja računov po opravljenih storitvah
  • Za namene neposrednega trženja

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pomočjo spletne aplikacije GDPR, ki se nahaja na spletnem naslovu http://gdpr.catena.si/ ali s pisno zahtevo, poslano na naslov: Catena, d.o.o., Pesnica pri Mariboru 42a, 2211 Pesnica pri Mariboru, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Catena, d.o.o., Pesnica pri Mariboru 42a, 2211 Pesnica pri Mariboru ali s pomočjo spletne aplikacije na spletnem naslovu http://gdpr.catena.si/ . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Družba Catena d.o.o. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Catena d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.