Subvencije - Nepovratna sredstva Ekosklada

Subvencije - Nepovratna sredstva Ekosklada

Pri nakupu toplotne črpalke zrak-voda vam Eko sklad nudi nepovratne finančne spodbude, ki so namenjene povečanju rabi obnovljivih virov energije, večji energijski učinkovitosti ter zmanjšanju prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10. S tem omogočamo izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.Višina nepovratne finančne spodbude pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema, znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe (do največ 1.000 EUR). Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, je vlagatelj upravičen do spodbude do 40% priznanih stroškov naložbe (do največ 2.500 EUR).

Podjetje Catena d.o.o. Vam v primeru nakupa toplotne črpalke nudi:

  • Svetovanje pri izboru ustreznega vira ogrevanja za Vaš objekt
  • Kompletno dobavo in montažo primerne opreme
  • Izvedba kvalitetnega zagona
  • Garancijo, servis in vzdrževanje
  • Pomoč in pridobivanje vse potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev

Za podrobne informacije o vlogah in vsebini javnega razspisa Ekosklada lahko kliknete na spodnjo povezavo:


Opozorilo!

Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.