Subvencije - Nepovratna sredstva Ekosklada

Subvencije - Nepovratna sredstva Ekosklada

​EKOSKLAD je konec Marca 2016 objavil javni poziv za pridobivanje nepovratnih sredstev za nove naložbe porabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Podjetje Catena d.o.o. Vam v primeru nakupa toplotne črpalke nudi:

  • Svetovanje pri izboru ustreznega vira ogrevanja za Vaš objekt
  • Kompletno dobavo in montažo primerne opreme
  • Izvedba kvalitetnega zagona
  • Garancijo, servis in vzdrževanje
  • Pomoč in pridobivanje vse potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev

Za podrobne informacije o vlogah in vsebini javnega razspisa Ekosklada lahko kliknete na spodnjo povezavo:


Opozorilo!

Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.