Daikin ALTHERMA

Daikin ALTHERMA

Kako deluje toplotna črpalka Daikin Altherma

Toplotne črpalke Daikin Altherma so namenjene ogrevanju in hlajenju prostorov ter pripravi tople sanitarne vode. Za njihovo delovanje je potreben vir toplote, ki ga v veliki večini zajamejo iz okolja, manjši del pa pridobijo z vnosom električne energije.

Delovanje toplotne črpalke je odvisno od vira toplote (zemlja, zrak ali voda), zato je pri Daikinovih toplotnih črpalkah (sistem zrak-voda) delovanje odvisno od temperature zraka. Ventilator na zunanji enoti usmerja pretok zunanjega zraku na uparjalnik, kjer toplotna energija zunanjega zraku ogreje hladilno sredstvo, katero kroži po zaprtem krogotoku med zunanjo in notranjo enoto, na temperaturo, pri kateri se le-to upari (tudi pri -25°C). Kompresor nato paro hladilnega sredstva stisne in jo tako dvigne na višji temperaturni nivo. Visoka temperatura pare hladiva v kondenzatorju kondenzira in ogreje vodo ogrevalnega sistema. Za ponovno utekočinjanje hladilnega sredstva poskrbi ekspanzijski ventil, ki mu zniža tlak in posledično tudi temperaturo na začetni nivo. Hladilno sredstvo se nato vrne v uparjalnik in proces se ponovi.

Da lahko toplotna črpalka deluje je potrebna električna energija ter energija zunanjega zraku. Razmerje med vloženo energijo (elektrika) in porabljeno brezplačno obnovljivo energijo iz okolice (zrak) se pri toplotnih črpalkah Daikin Altherma giblje med 1:3 do 1:5, kar pomeni, da iz obnovljivega vira pridobimo okrog 60-80% energije potrebne za ogrevanje objekta in sanitarne vode.

Učinkovitost

Učinkovitost toplotne črpalke se meri z razmerjem med pridobljeno toploto in vloženim električnim delom. Toplotne črpalke Daikin Altherma imajo v povprečju učinkovitost višjo od 300%. To torej pomeni, da toplotna črpalka za vsako porabljeno enoto električne energije proizvede tri ali več enot toplotne energije. To pa je bistveno večja učinkovitost, kot jo nudijo tudi najbolj učinkoviti ogrevalni sistemi na fosilna goriva, kjer je učinkovitost vedno nižja od 100%.

Učinkovitost ogrevanja predstavlja grelno številom – COP (coefficient of performance), učinkovitost hlajenja pa hladilno število – EER (energy effficiency ratio).

Popolna rešitev za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode

Uživajte v popolni klimi vašega doma vse dni v letu zahvaljujoč Daikinovim toplotnim črpalkam, saj zagotavljajo takojšnjo toploto pozimi in prijetno svežino poleti. Poleg ogrevanja in hlajenja nudijo Daikinovi sistemi tudi učinkovito rešitev za pripravo sanitarne tople vode direktno s pomočjo toplotne črpalke ali pa s priključitvijo na sončne kolektorje. Stroškovno učinkovite in okolju prijazne toplotne črpalke so torej odličen odgovor na zahteve modernega uporabnika.

Inverter kompresorji

Za razliko od večine proizvajalcev toplotnih črpalk Daikin izdeluje lastne kompresorje. To je zelo pomembno, saj predstavlja kompresor srce toplotne črpalke, ki dviga tlak in temperaturo pari hladiva, da se lahko učinkovito prenaša toploto na ogrevalni sistem.

Daikin je bil vedno vodilni v razvoju tehnologije kompresorjev, zato tudi ne preseneča, da inverter tehnologija razvita s strani Daikina pomeni pravo inovacijo za upravljanje temperature zraka. Princip je preprost: toplotna črpalka prilagaja svojo moč delovanja, da ustreza dejanskim temperaturnim zahtevam – nič več, nič manj. Ta tehnologija nudi dve jasni prednosti:

Udobje

Z inverter tehnologijo je potreben krajši čas, da se naprava zažene, zato je tudi ciljna temperatura hitreje dosežena. Nato naprava konstantno prilagaja svojo moč delovanja, da vzdržuje nastavljeno temperaturo. To preprečuje nihanje temperature v prostoru in povečuje udobno počutje.

Energetsko učinkovitost

Ker inverter nadzoruje in prilagaja moč delovanja naprave dejanskim potrebam po ogrevanju/hlajenju objekta, je prihranek energije v primerjavi s tradicionalnimi on/off sistemi v višini 30%.

Obnovljivi vir energije ogreva vaš dom

Rastoče cene energentov, negotova prihodnost gospodarstva ter večja skrb za okolje kot kadarkoli prej…to so dejavniki, ki govorijo v prid uporabi toplotne črpalke Daikin Altherma. Za pridobivanje toplote izrablja ta črpalka brezplačno energijo iz zraka, zato je idealna za ogrevanje stanovanjskih objektov. Njena napredna tehnologija nudi idealno toplino in popolno udobje skozi vse leto, tudi ko so zunanje temperature globoko pod ničlo. V primerjavi z ostalimi ogrevalnimi sistemi toplotna črpalka Daikin Altherma zmanjša stroške ogrevanja ter tudi emisije CO2, zato je koristna za uporabnikov proračun in okolje.